Binomiális rendszerek térkörnyezete

 

Keresők! A létező valóság összetettebb, és misztikusabb, mint amit az emberi elme elképzelhet. A létező valóság a tudat hatókörén kívül esik. A létező valóság eredetére és működésére vonatkozó tudományos elméletek ténybeli megalapozottsága, közel összemérhető, az ausztrál őslakók „Álomidő” elképzelésének, vagy a próféták kinyilatkoztatásainak ténybeli megalapozottságával. Newton és követőinek, természetre vonatkozó elképzelései, a gyakorlat számára alkalmas eszközkészletet alapoznak meg. Az elképzelések viszonylag jó közelítő értelmezést adnak környezetünk jelenségeivel kapcsolatban, de nem adnak elfogadható értelmezéseket a minden létezőt magábafoglaló "Nagy Egész", és az Ő elemi részeinek környezetére. A létező valóság egészének rejtett tartalma nem közelíthető a hagyományos gondolkozás ösvényén, ez a szféra a rendszerelmélet-, és a lineáris értelemben független mozgáskomponensek által kifeszített, sokdimenziós virtuális fraktál terekre vonatkozó elképzelések ösvényén közelíthető. Erre tesz kísérletet ez a dolgozat. A dolgozat ellentmondásmentesnek tűnő logikai építményéből egy új természetszemlélet bontakozik ki.

Binomiális rendszerek térkörnyezetesemmi egy dolgozat, amely jelenleg tizenhárom részből, és egy összefoglaló kiadványból áll. E dolgozat, a létező valóság értelmezésének új, eddig nem ismert, különös lehetőségét vázolja. Az új természetszemlélet a tényeket, tényekként kezeli, de egy a jelenlegitől teljes mértékben eltérően működő valóságot rak össze belőlük. Az új természetszemlélet szerint a jelenségek, a jelenlegi elképzelésektől eltérő térkörnyezetben léteznek és a létező valóságot nem gravitációs erők, valamint sötét energiák működtetik. Az új természetszemlélet teljesen megdöbbentő kijelentése szerint gravitációs erők, vagy más vonzó és taszító erők nem léteznek, ezek csak hipotézisek. A jelenségek Binomiális rendszerek térkörnyezetemögött ténylegesen, szabályozott anyagcsere kapcsolatok húzódnak meg. A gravitáció elképzelése csak e folyamatok szabályozó aspektusát észleli, és ezt kiragadva általánosítja, ugyanakkor nem észleli, és nem említi, a tényleges hatásokat kiváltó anyagcsere folyamatokat. A jelenlegi gyakorlat eredményei vitathatatlanok, de az eredményekhez a részterületekre vonatkozó ismeretek is elegendők, nem szükséges egy ellentmondásmentes átfogó elmélet. Az új természetszemlélet tartalmi lényege éppen itt ragadható meg. E szerint ugyanis, ha a tapasztalati tényeket a logika szabályai és a rendszerelmélet módszerei szerint a jelenlegitől eltérő módon értelmezzük, akkor egy ellentmondásmentesnek tűnő gondolati konstrukciót nyerünk, amely illeszkedik a létező valóság egészéhez, és segítségével értelmezhetők a jelenleg nem értelmezhető jelenségek is. A dolgozat a tényeket tényekként Rendszertérkezeli, de a hagyományos szemlélettől eltérő módon, az axiomatikus rendszerelmélet, a rendszerfejlődés elve, valamint a logika szabályai szerint értelmezi, így jelenik meg a létező valóság Fraktál Univerzum aspektusa. A Fraktál Univerzum, egymástól lineáris értelemben független mozgáskomponensek által kifeszített, forgó, egymásba épülő, sokdimenziós virtuális fraktál terekben létezik, és a jelenlegi elképzelésektől eltérően működik. E modell a jelenlegi elképzelésekhez viszonyítva paradigmaváltás tartalmú, és megközelítően hasonló szemléletváltást eredményez, mint amit például a "föld-centrikus" világkép helyébe lépő "nap-centrikus" világkép idézett elő. A dolgozat nem állít, és nem minősít, csak felmutat A dolgozat nem könnyed olvasmány tartalmi lényege csak kreatív együttgondolkozás esetén hajlandó megnyílni, de aki a "semmi" ösvényére lép, és vállalja az erőfeszítést, az előbb-utóbb megpillanthatja a természet  valódi arcát.

                                                 
               
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

         Kapcsolatfelvétel:
                                                                        Malárics Viktor , +36 30 210 1590,  zoldhal1@t-online.hu
                                                                        ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
                                           Kezdő lap
  Dolgozatrészek Axiómák        Új természetszemlélet     Kérdések és válaszok         
    
                                                                                                                                                    Három rendszer együttműködése és térkörnyezete